Specjaliści
CENTRUM NOWOCZESNEJ ORTOPEDII
współpracują w zakresie medycznym, biznesowym i badawczo-rozwojowym z szeregiem partnerów.

Współpraca z otoczeniem gospodarczo-biznesowym zapewnia szereg wymiernych korzyści dla pacjenta.
Współpraca medyczna
 Współpraca badawczo-rozwojowa


© 2023 Centrum Nowoczesnej Ortopedii