logo2

indwidualne podejście i poświęcenie czasu na wnikliwe badanie pacjenta


kompleksowa diagnostyka i terapie dobrane przez ekspertów


leczenie zgodne z aktualnymi, światowymi wytycznymi

lapaj_b%26w

dr hab. n. med. i n. o zdr.
Jan Zabrzyński, prof. UMK

lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

strategia leczenia
badania i rozwój
lapaj_b%26w

dr hab. n. med.
Łukasz Łapaj

lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

strategia leczenia
badania i rozwój
jaworski_b%26w

lek.
Łukasz Jaworski

lekarz specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

strategia leczenia

gagat_b%26w

dr hab. n. med. i n. o zdr.
Maciej Gagat, prof. UMK

ekspert naukowy


badania i rozwój

© 2023 Centrum Nowoczesnej Ortopedii